Relining i Stockholms innerstad

Istället för ett traditionellt stambyte kan en så kallad relining göras, vilket innebär att rörledningarna renoveras. Det kan vara rörsystem som befinner sig i intilliggande mark eller direkt i byggnader. Bor du i Stockholms innerstad är relining en fördel jämfört med stambyte av flera skäl.

Här nedan får du en kortare sammanfattning av vad det innebär att åtgärda Stockholms fastigheter med relining.

Stockholms innerstad – relining

Om du bor i lägenhet inne i Stockholms centrala delar är det med stor sannolikhet en äldre fastighet. Det innebär i sin tur att det är dags för stambyte eller någon annan åtgärd för att renovera det invändiga rörledningssystemet. Numera väljer dock allt fler fastighetsägare att istället anlita specialiserade firmor som utför en otrolig Stockholms relining vilket är en anpassad metod för lägenheter i storstan.

Den här metoden är snabbare än stambytet och som boende blir du inte lika drabbad eftersom rengöring och installation av nya rör kan utföras i samma moment. Din bostad förvandlas med andra ord inte till en dammig byggarbetsplats utan relining är en smidig metod för boende i Stockholms city. Relining-metoden är idag en accepterad åtgärd och finns som alternativ i både STVF och BRiF.

Vad innebär relining?

Om du är intresserad av en betydligt enklare process för att renovera rörledningar är relining i Stockholms innerstad en praktisk metod. Det innebär att rören får ett nytt skikt av material efter rengöring istället för att helt byta ut dem. Du får alltså nya rör inne i de befintliga rören och de håller lika länge som de ursprungliga.

Priset för en relining i Stockholms stadskärna varierar, men det är definitivt betydligt billigare än ett traditionellt stambyte, särskilt om du även tar hänsyn till den långa livslängd relinade rör har. Åtminstone om reliningen utförs av fackmän, vilket du alltid bör säkerställa som fastighetsägare, alternativt innehavare av en bostadsrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *