Varför L stöd i Stockholm?

L stöden är en typ av stödmur som på senare tid har blivit populärt inom byggbranschen i Stockholm. Det är en form av stödmur som är gjord av betong och har är utformad som ett stort L.

Stödmuren har flera olika användningsområden, alltifrån att jämna nivåskillnader på tomter, parkeringsplatser till vägar med fler. I den här artikeln går vi djupare in vad L stöd är och var du kan vända dig för att få hjälp med att sätta upp dem i ditt projekt.

Vad är L stöd?

Det är en stödmur som är gjord av betong och – som namnet antyder – är utformat som ett L. Idag används den oftast vid terrassera en mark eftersom den har en konstruktion som hjälper till att hantera nivåskillnader på både vägar, parkeringar och tomter.

Installationen av ett L stöd innebär arbeten på marken som grävning, schaktning och paddning. Därefter placerar man L-stödet i hålet och fyller upp den med ett fyllnadsmaterial. Vilket gör att L stödet varken kan vicka framåt eller bakåt och klarar av mycket höga marktryck.

Idag används stödmuren primärt vid terrassera mark, upphöjningar eller om man vill jämna ut nivåskillnader. Det går även att använda L stödet istället för staplade stenmurar och de har en längre livslängd än dem eftersom de inte är helgjutna.

L stöd i Stockholm

Idag finns det många företag på marknaden som både säljer och hjälper dig att installera L stöden på din tomt. De främsta L stöd Stockholm brukar ha dessa stödmurar i olika mått, så att du kan hitta den som passar bäst efter ditt projekt. Dock är det viktigt att poängtera att priset skiljer sig beroende på dess längd och höjd.

Som med mycket annat så är stödkonstruktioner ett relativt komplext område eftersom det rör kunskaper inom rörelser i mark. Således är det bäst att du rådgör eller anlitar en entreprenör som kan hjälpa dig med att installera stödmuren, så att du får ett hållbart resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *