Vikten av revisor i Göteborg

Det är viktigt att ha en revisor om du har ett företag i Göteborg. En revisor är viktig av flera anledningar, som alla egentligen handlar om en och samma sak – förtroende. De ser till att inget döljs eller manipuleras i ett företags redovisning.

Det är viktigt ur ett lagmässigt perspektiv, så att man kan se till att inget fusk eller kriminellt förekommer. Man vill inte att företag skapar sig en orättvis fördel gentemot konkurrenter som arbetar hårt och regelrätt.

Men den främsta orsaken skulle man kunna säga är att företag inte ska kunna dölja sina svagheter för mycket för investerare. Vem vill investera i ett dåligt bolag? Och om företag putsar upp redovisningen genom att dölja relevant information skulle man kunna säga att de lurar investerare på deras pengar, vilket inte är särskilt juste.

Revisor i Göteborg

Det är viktigt att du får tag i en så bra revisor som möjligt till ditt företag i Göteborg. Och det finns gott om revisorer i Göteborg kan man säga, så det gäller att vara minutiös i sitt letande för att verkligen hitta en smart revisor Göteborg som kan arbeta effektivt. Effektivitet är extremt viktigt då det påverkar kostnaden för kalaset, samt att det ska ge ett så bra resultat som möjligt.

Revisionens kvalitetsstämpel

Revisionen fungerar som en slags kvalitetsstämpel på företags redovisning. Eller så kanske det snarare är så att om företaget inte skulle ha använt sig av en revisor skulle det ha varit ett tecken på att något inte stämmer. I Sverige är det lag på att använda sig av revisor om två av tre av följande kriterier är uppfyllda: mer än 3 miljoner i nettoomsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning eller fler än tre anställda.

Revisorn tittar på ett företags siffror och nyckeltal för att se om något skiljer sig väsentligt från tidigare år eller andra företag i branschen. Om något sticker ut kollar de om det finns underlag för det och om det på så vis är rimligt. Revisorn ger sedan sitt uttalande i form av en revisionsberättelse i företagets årsredovisningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *